Aktivitetskalender

 

Islænderrideklubben

FENGUR

 

 

 

Den nye aktivitetskalender for 2019 næsten på plads, efterårsprogrammet er endnu ikke helt færdigt. Vær opmærksom på at starttidspunktet ændres fra april til maj og igen i løbet af september – på aftenturene

 

Kalenderen er udarbejdet februar 2019. Så hold øje med fengur.dk/aktivitetskalenderen

 

Rettelser, ændringer og tilføjelser bliver kun lagt på hjemmesiden.

 

 

Marts

 

Søndag d. 3. marts, der rides kl. 13.00

Bindeballe fastelavnstur. Halvdagstur

Mødested: Bindeballevej 100, 7138 Randbøl

Fastelavnstur med fastelavnsboller ved Bindeballe købmandsgaard. Udklædning tilladt men ikke et krav. Gammeldags købmandsbutik og museum med varer til salg samt en café med siddepladser i haven. Fastelavnsboller ca. kl 15.00

 

http://www.bindeballekoebmandsgaard.dk/

 

Guide og tilmelding: Hanne Nissen senest den 1. Marts til 20827582

 

 

Tirsdag d. 12. marts, der rides kl. 18.00

Dalsgaard rundt. Aftentur

Mødested: Sdr. Vildstrupvej 157, 6000 Kolding

Parkering på græsset foran gården.

Ridning på vej og i rabatten. Der kan komme tung trafik så din hest skal være vant til dette. Fortrinsvis tølt og skridt. Til afslutning en forfriskning på gården. En lidt anderledes tur med ridning både ved vej, skov og på grusvej. Det anbefales at ride med refleksvest. Mulighed for opsætning af fold.

 

Guide og tilmelding: Penille Jensen tilmelding senest dagen før til 28506835

 

 

Søndag d. 31. marts kl. 13.00. OBS ikke Fengur arrangement

Indvielse af riderute rundt om Gudenåens udspring. Heldagstur

Kom med til indvielsen af den ca. 7,5 km lange riderute ”rundt om Gudenåens udspring"

 

Indvielsen starter kl. 13.00 på ”Peters Plads”, hvor Hærvejen og Vandskellet mødes. Alle deltagere opfordres til at melde deres ankomst ved at tilmelde sig denne begivenhed, da der uddeles startnumre til alle deltagende. Du opfordres til at være med både på hest eller på gåben. Det er også en chance for at se området og få en snak med alle de lodsejere der har jord på ruten. Bliver de 7,5 km for lange, laver vi på dagen en kortere og mere barnevognsvenlig tur på 2,6 km.

 

OBS. Der kommer nærmere info om parkeringsforhold, samt kort over ruten når vi nærmer os begivenheden.

 

Har du spørgsmål kan du skrive til Trine Hedemand fra Vejle Kommune på trhed@vejle.dk.

 

Venlig hilsen

Vejle Kommune, Natur & Friluftsliv og Stigruppen Vonge-Kollemorten

 

Tak til: Lodsejerne på ruten, lokalrådet i Vonge-Kollemorten, samt Hedensted Kommune og Naturstyrelsen

 

Tilmelding: Direkte til arrangør via Facebook https://www.facebook.com/events/228252191398395/?active_tab=about

 

 

 

April

 

Tirsdag d. 9. april, der rides kl. 18.00

Stursbøl Plantage. Aftentur

Mødested: Klovtoftevej, Jels, 6630 Rødding

 

Stursbøl Plantage ligger syd for Jels på vandskellet "den jyske højderyg", hvor højderyggen er sammenfaldende med hovedisrandslinine fra sidste istid. Hærvejen går tværs gennem plantagen, dels som vandrerute ad smalle stier, dels som cykelrute ad skovveje.

 

https://www.visitvejen.dk/stursboel-plantage-natur-gdk849261

 

Guide og tilmelding: Anneli Holm tilmelding senest dagen før til 23311092

 

 

Lørdag d. 20. april, der rides kl. 18.00

Stensbæk Plantage. Heldagstur

Mødested: P-plads ligger skråt overfor "Den holistiske højskole" på Engvejen

 

Turen går både ad stier og større veje. Undervejs kommer du over den bakkede og særprægede. Stensbæk Hede med det fantastiske vindblæste landskab, forbi flotte å-slyng og videre gennem bevoksninger af nåletræer.

 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/7342764/Stensb%C3%A6kPlantageVandretursfolderA4.pdf

 

Guide og tilmelding: Monica Nørgaard Møller tilmelding senest dagen før til 60488084

 

 

Torsdag d. 25. april, der rides kl. 18.00

Hos Gitte. Aftentur

Turen varer ca. 1-1,5 time i både tølt og galop. Vi rider i skov, lidt vej du kan trække og over engen.

 

Guide og tilmelding: Gitte Kjær tilmelding senest dagen før til 61748715

 

 

Maj

 

Onsdag d. 1. maj, der rides kl. 18.30

Vognkærenge. Aftentur

Mødested: For enden af Vognkærvej, 7080 Børkop

 

Ridning langs stranden og gennem skoven. Vognkær Enge på Vejle Fjords sydside er en gammel bugt i Vejle Fjord, som ved landhævningen efter stenalderen blev omdannet til en flad strandeng. Det er en særegen naturtype langs Vejle Fjords stejle kystlinie. Hele området er på 66 hektar (en hektar svarer cirka til to fodboldbaner). Strandengen er med et dige sikret mod oversvømmelser. Området blev inddiget og afvandet via et kanalsystem i 1940'erne. Diget går fra spejderhytten Lille Afrika langs stranden mod vest til Gauerslund Skov. Lige indenfor diget går en grusvej, som man kan følge til Gauerslund skov.

 

http://udinaturen.dk/facilitet/vognkær-enge-shelterplads/12190

 

Guide og tilmelding: Lisbeth Villumsen timelding senest dagen før til 22364114

 

 

 

Fredag-lørdag-søndag d. 3. – 5.maj. Kompedal 23

Kompedal Plantage. Weekendtur

Arrangeres af Kompedals venner.

Mødested: Kompedal Lejren Adresse: Kompedalvej 13 7442 Engesvang

Kompedal plantage: Da isen efter den sidste istid smeltede, var isranden omtrent der, hvor hovedvej 13 løber i dag – lige i kanten af Kompedal Plantage. Plantagen ligger derfor på en typisk hedeslette, og da den ligger så tæt på isranden, er det først og fremmest de groveste materialer, der er aflejret: Sten, grus og sand. Et specielt næringsfattigt miljø, hvor der ikke kan gro meget. I den flade plantage er der tre markante smeltevandsdale, der alle går i sydøstlig-nordvestlig retning, Kompedal, Marskendal og Urhanedal. Gennem hele plantagen er et symmetrisk mønster af gode grusveje. Det er dog ikke tilladt at køre med bil i statsskoven, men vejene er meget velegnede til ridning

 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/kompedal-plantage/sevaerdigheder/

 

Der kommer mere under invitationer på http://fengur.dk/invitationer.html

 

 

Tirsdag d. 7. maj, der rides kl. 18.30

Klelund Plantage. Aftentur

Mødested: Parkering ved Myretue legeplads. Agerbækvej 4 6682 Hovborg

 

Klelund Plantage har både nåletræer, hede, eng og flotte lange stræk gennem skoven. Klelund Dyrehave blev etableret i 2010, og visionen er at skabe en mere mangfoldig natur. En bestand af kronvildt får i Klelund Dyrehave mulighed for at bevare deres naturlige adfærd med vandring og græsning. Krondyrene får her frit spil til at præge landskabet og beplantningen, og derved give en helt anden naturoplevelse for skovens gæster med lysåbne områder, mere varieret bevoksning og flere naturligt hjemhørende træarter. Det forventes, at denne nye skovtype vil føre til flere plante- og dyrearter i området.

 

Guide og tilmelding: Robert Thrane tilmelding senest dagen før til 51505473

 

 

Lørdag d. 11. maj

Ridekursus med Mette Koefoed

Mødested: Grydegård Islændercenter, Bjerningrødvej 3, 6100 Haderslev

Kursus med Mette Koefoed https://www.team-no.dk/

 

Mette er en dygtig underviser og underviser alle slags ryttere på forskellige niveauer. Det gælder både skovtursrytteren, alrid og dressur.

 

Program:

Der vil først rides 2 ryttere ad gangen a´45 min.

Første par rider kl. 9

Vi holder en times frokost pause, hvor Mette vil være til rådighed for spørgsmål, råd og vejledning.

Efter frokost vil der være ene-undervisning a´ 25 min.

 

Tilmelding:

Der er plads til 8 deltagere og det er tilmelding på “Sporti.dk” efter “først til mølle princippet”.

Tilmelding starter den 1. marts kl. 8. Sidste tilmelding skal ske inden den 31. marts. Herefter åben for tilmeldinger udefra.

Du vil, når kurset er fyldt op, modtage en plan over ridetider.

Prisen er 600 kr. pr. rytter.

 

Faciliteter:

Kurset foregår på Grydegård Islændercenter, Bjerningrødvej 3, 6100 Haderslev.

Parkering foregår på grus-parkeringspladsen, første indkørsel til Grydegård, når du kommer fra hovedvejen.

Der er mulighed for fold-opsætning på marken mellem grus-parkeringen og hovedvejen.

Der er faciliteter til at spise og drikke din medbragte mad/drikke.

Der er toiletfaciliteter

Undervisningen foregår enten indendørs i oval ridehal eller udendørs på ovalbane alt efter vind og vejr.

 

Har du spørgsmål, så kontakt Lotte Sparre på tlf. 51763661

 

 

Tirsdag d. 14. maj, der rides kl. 18.30

Sdr. Stenderup skovene. Aftentur

Mødested: Løveroddevej 4, 6092 Sønder Stenderup - drej til højre ved uglen

 

Sdr. Stenderup Skovene rigtigt flot rideterræn med store brede stier og mulighed for at ride til stranden. Den smukke kyststrækning gør det til noget helt særligt at besøge Stenderup-skovene. Her, hvor Lillebælt snævrer sig ind, er der høje skrænter og flotte udsigter til Fænø, Fænø Kalv og Kolding Fjord. Skoven gemmer på over 500 år gamle egetræer og en blandet løvskov med især granvoksne bøgetræer. Foruden en stor koncentration af kulturspor som gravhøje, voldsteder og stendysser, der vidner om menneskelig tilstedeværelse gennem tusinder af år.

 

http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/stenderup-skovene/praktisk

 

Guide og tilmelding: Lone Bunk Lauritsen tilmelding senest dagen før til 31703032

 

 

Tirsdag d. 21. maj, der rides kl. 18.30

Gl. Aalbo. Aftentur

Mødested: Gl. Ålbovej 22, 6092 Sdr. Stenderup. Indkørsel fra Stenderuphagevej

Gode p-muligheder på gårdspladsen.

 

Gl. Aalbo langs strand gennem by og i skoven. n natur¬perle ved Lille¬bælt, et paradis for lyst¬fiskere, dyk¬kere, natur¬elskere samt for alle som kan lide at bruge vandet. Her er marsvin som tumler sig i Lille¬bælt, – selv helt inde ved kysten. Her jager prægtige hav¬ør¬reder i vandet og havørnene i luften.

 

Tid: Vi rider ud kl. 18.30

Tur: Ca. 1½ - 2 timer i middeltempo. Ca. 12-13 km

Område: Langs strand, ad små asfaltveje, i skoven.

 

Guide og tilmelding: Kirsten Fruelund tilmelding senest dagen før til 24986864

 

 

Juni

 

Lørdag d. 1. juni, der rides kl. 11.00

Blåbjerg Plantage. Heldagstur

Mødested: Houstrup Strandvej 31, 6830 Nr. Nebel. Den store p-plads ved stranden

 

Blåbjerg plantage. Området har næsten overalt præg af sandflugt og byder på en spændende natur med klitter, kystskrænter, "bjerge", hede, egekrat og plantage. Man kan være heldig at se noget af det kronvildt, som lever vildt i plantagen. Rigtig fin tur med både vej, strand, klitter og nåleskov. Ret udfordrende tur da terrænet er meget ujævnt og samtidig kuperet.

 

http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/dec/blaabjerg-nyminde-klitplantage/

 

Guide og tilmelding: Leif Esager tilmelding senest dagen før til 20898930

 

 

Onsdag d. 5. juni, der rides kl. 18.30

Pamhule skov. Aftentur

Mødested: Hytkærvej 74 , Marstrup, 6100 Haderslev , kør fra motorvejen ved Haderslev (PS: det er en privat adr.)

 

Pamhule Skov på ca. 355 ha er den største skov af et sammenhængende statsskovareal på ca. 750 ha. Navnet refererer til "skoven ved kløften (hulen) i de kuperede (pamp) bakker". Skoven var oprindeligt en løvskov. Jorden giver gode vækstbetingelser, og skoven domineres også i dag af løv. Omkring halvdelen af skoven er bevokset med bøg, mens resten er bevokset med bl.a. eg, ask og forskellige nåletræer.

 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/haderslev-tunneldal/pamhule-skov-og-hindemade/

 

Guide og tilmelding: Lisbeth Villumsen timelding senest dagen før til 22364114

 

 

Lørdag d. 15. juni, der rides kl. 18.30

Rømø tur. Heldagstur

Mødested: ved kirken, Havnebyvej 152, 6792 Rømø

 

Rømø er Danmarks 10. største ø med et areal på 130 km2 - og Danmarks største vadehavsø. Øen er opstået efter sidste istid som en række klitter, der er blæst sammen til en sandbanke med mellemliggende lave markstrøg. Fyrreskove, lyngheder, klitter, småsøer samt samt Nordeuropas bredeste sandstrand gør Rømø til en naturperle for både hest og rytter. Mange benytter også stranden til træning af bl.a. travheste. Parkering ved kirken

 

Medbring: Grime til at binde din hest og frokost

 

http://www.kommandoergaarden.dk/weekend-ferie/islaendercenter/rideterraen

 

Guider og tilmelding: Penille Jensen og Gitte Bertelsen tilmelding senest dagen før til 26818742

 

 

Torsdag d. 20. juni, der rides kl. 18.30

Jels sø. Aftentur

Mødested: Søvej 5a i Jels

 

I Jels ligger tre søer på stribe: Jels Nedersø, Jels Midtsø og Jels Oversø. Sammen udgør de en lille tunneldal, som blev dannet under seneste istid for ca. 12.000 år siden. Smeltevand fra kanten af det flere kilometer tykke islag, der dækkede det nuværende østlige Jylland, strømmede ud over det fladere land mod vest. Dalen er ca. 5 km lang og en halv kilometer bred, og absolut en af de mindre tunneldale.

 

Guide og tilmelding: Lotte Kock tilmelding senest dagen før til 22456747

 

 

Tirsdag d. 25. juni, der rides kl. 18.30

Frederikshåb Plantage. Aftentur

Mødested: mellem Koldingvej 11 og 9, 7190 Billund

 

Frederikshåb Plantage rummer et besynderligt naturfænomen, kaldet Syvårssøerne. Af og til kan man finde en stor sø, til andre tider er vandet borte, og man kan gå på bunden af søen. I plantagen finder man store indlandsklitter og et særegent område med ca. 175, 5000 år gamle, stenrøser.

 

http://www.booking.naturstyrelsen.dk/Home/Liste

 

Guide og tilmelding: Hanne Nissen tilmelding senest dagen før til 20827582

 

 

Tirsdag d. 2. juni, der rides kl. 18.30

Marienlund rundt. Aftentur

Mødested: Kirsebærvej 4, 6000 Kolding, parkering langs vejen

 

Marienlund rundt: Ridning i skov. Mulighed for tølt og evt. en kort galop. Ridning op og ned af bakker giver go træning for hest og rytter. Vi laver et kort stop med en forfriskning halvejs. Marienlund er Koldings bynære og mest populære skov. Skoven består af tre sammenvoksede skove - Marienlund, Bramdrup Skov og Kolding Skov, der er gennemskåret af Troldhedebanestien.

 

Guide og tilmelding: Penille Jensen tilmelding senest dagen før til 28506835

 

 

Lørdag d. 20. juli, der rides kl. 11.00

Hodsager Plantage. Heldagstur

Mødested: Hestbjergvej 62, 7490 Aulum

 

Hodsager Plantage: Mulighed for heldagstur ved Herning, hvis nogen er friske på forhindringsridning. Rideskovens faciliteter byder på tre ruter af 5,5 km, serier af faste spring i to højder og forhindringer som sandgrav og banket, to folde, tre shelters med plads til seks personer i hver, mul-toilet, vand på pladsen og parkeringsplads med plads til hestetrailer. Husk frokost, grime træktov og evt hegn til fold. De 3 shelters er booket hvis nogle ønsker at overnatte

 

https://www.visitherning.dk/hodsager-plantage-shelterplads-gdk1090831

 

Guide og tilmelding: Penille Jensen tilmelding til senest dagen før 28506835

 

 

2. halvdel ikke endelig på plads. Kommer så hurtigt som muligt

 

 

Rettelser, ændringer og tilføjelser bliver kun lagt på hjemmesiden.

 

Bestyrelsen oplyser:

 

Det er muligt for et Fengurmedlem at invitere et ikke medlem med til 2 rideture/arrangementer. Dette gælder for rideture/arrangementer som ikke har deltager begrænsning.

Er det rideture med tilskud fra Fengur får ikke medlemmer ingen tilskud. De betaler fuld pris for evt. deltagelse.

Ønsker vedkommende derefter at deltage i yderligere rideture eller andre arrangementer kræver det selvfølgelig medlemskab af klubben.

 

Islænderrideklubben Fengur . Farrisvej 43, 6580 Vamdrup . 'post@fengur.dk' . Frøs Sparrekasse 9735 ktn. 0004322339 . CVR 34743746